Termíny a přihlášení

Příměstský kemp pro děti od 5 do 8 let

Pokud přihlašujete sourozence, uveďte do poznámky 

Přihlašuji dítě:

Vyplněním přihlášky rodiče souhlasí s evidencí osobních údajů dítěte. Souhlas s použitím fotografií dětí podepisují rodiče první den
při předání dítěte lektorovi. Zároveň předloží průkaz zdravotního pojištění a podepíší prohlášení rodičů o zdravotním stavu dítěte. 

Podrobnější (spíše konkrétní organizační) informace obdrží rodiče či zákonní zástupci dítěte několik dní před začátkem kempu.