Týdenní program

Na co se můžeme těšit

Program je pětidenní od pondělí do pátku 

Každý den se plánujeme věnovat 2 lekcím, které na sebe den po dni postupně navazují. Začínáme mapami a půdorysem a každý den nás provází technické výkresy. Děti zjistí, odkud se dostává voda a elektřina do domů a bytů a jak a kam se z nich odvádějí odpady. Dozví se jak funguje tepelná elektrárna a čistička odpadních vod. Všechny stavby si postavíme, pochopíme, pohrajeme si a neminou nás ani pokusy.

Letos ochutnáme i trochu z digitální světa, např. jak se dostane obrázek z tabletu do tabletu. A to bez elektroniky.

Děti se neučí, lektor je průvodcem a děti si na otázky odpovídají převážně samy. Přicházejí na vše prožitkem, tím zapojují pravou mozkovou hemisféru a své poznatky si lépe a dlouhodobě pamatují. 

Z našich 6-letých zkušeností víme, že takto zábavnou formou podávané informace baví nejen děti, ale baví a oceňují je i dospělí. Otevřeně přiznáváme, že mnohému jsme se při tvorbě našich lekcí naučili i my.