Cena týdenního turnusu

Příměstský kemp - účastnický poplatek s obědem

(oběd 500 Kč)

termíny turnusů jsou v sekci přihlášení

3550 

sleva za sourozence

uveďte v poznámce přihlášky

-200 

Kroužek techniky - pololetí

2720 

Víkendy plné techniky

.... Kč


Možnost příspěvku od MČ

Jsem registrovaná jako poskytovatel aktivit MČ Aktivní město, které nabízí možnost příspěvku, který předpokládám, že využijete. Jedná se o trochu administrativy navíc, rodičům přihlášených dětí poradím jak postupovat.

Zrušení účasti kempu - stornopoplatky

Zákonný zástupce je oprávněn zrušit svou smlouvu s poskytovatelem kdykoliv před započetím příměstského kempu. Doručení je potřeba zaslat písemně poskytovateli na uvedenou emailovou adresu kempu.

Stornopoplatky 35 % při zrušení účasti do 15. dne (včetně), 55% do 7. dnů (včetně). Stornovací poplatky nebudou účtovány zákonným zástupcům, pokud za dítě najdou adekvátní náhradu.