Cena týdenního turnusu

účastnický poplatek s obědem

(oběd 400 Kč)

termíny turnusů jsou v sekci přihlášení

3200 

sleva za sourozence

uveďte v poznámce přihlášky

-200 

Možnost příspěvku od MČ

Jsem registrovaná jako poskytovatel aktivit MČ Aktivní město, které nabízí možnost příspěvku, který předpokládám, že využijete. Jedná se o trochu administrativy navíc, rodičům přihlášených dětí poradím jak postupovat.

Zrušení účasti - stornopoplatky

Zákonný zástupce je oprávněn zrušit svou smlouvu s poskytovatelem kdykoliv před započetím příměstského tábora. Doručení je potřeba zaslat písemně poskytovateli na uvedenou emailovou adresu kempu.

Stornopoplatky 35 % při zrušení účasti do 15. dne (včetně), 55% do 7. dnů (včetně). Dále při nenastoupení platba propadá. Stornovací poplatky nebudou účtovány zákonným zástupcům, pokud za dítě najdou adekvátní náhradu.